Leczenie zakupoholizmu w ośrodku AGNUS

Leczenie zakupoholizmu kobiet w Prywatnym ośrodku terapii uzależnień AGNUS ma formę terapii dostosowanej do indywidualnej sytuacji danej pacjentki. Na początku terapeuci starają się ustalić przyczynę nadmiernego kupowania. Powody mogą być różne - niska samoocena, stres, frustracja. Na podstawie wywiadu psychologicznego z uzależnioną ustalają skalę jej problemu i dostosowują program leczenia. Proces wychodzenia z nałogu obarczony jest potrzebą dużej determinacji uzależnionych, jednak przy odpowiedniej opiece i wsparciu udaje im się pokonać słabość i zwalczać pokusę do ponownego kupowania.


AGNUS Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia
Biskupińska 9h
60-416  Poznań
tel. 533 221 555